ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

  1. ให้นักเรียนศึกษาตารางเรียนของระดับชั้นของตนเองให้ละเอียด
  2. ให้นักเรียนคลิกที่ เมนูห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์
  3. ให้นักเรียนเลือกระดับชั้นของตนเองและเริ่มเรียนออนไลน์ตามรายวิชาและตารางเรียนของตนเอง
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2563
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563
หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยติดต่อที่